اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

آزمون دولینگو جهت مهاجرت به کانادا

آزمون دولینگو جهت مهاجرت به کانادا:

جهت مهاجرت به کانادا می بایست مدرک زبانی داشته باشید که مورد تایید اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) باشد.
در حقیقت این اداره چهار آزمون جهت مهاجرت به کانادا را قبول می کند که دوتای آنها متعلق به زبان فرانسه و دوتای دیگر برای زبان انگلیسی می باشد. در ادامه این 4 امتحان را به شما معرفی می نماییم و پس از آن درباره آزمون دولینگو جهت مهاجرت به کانادا بیان می کنیم.

  1. CELPIP به معنای طرح شاخص مهارت زبان انگلیسی کانادایی می باشد. این امتحان جهت سنجش میزان مهارت شنیداری، خواندن، نوشتن و مکالمه شخصی زبان آموزان میباشد.
  2.  IELTS یک امتحان زبان انگلیسی در سطح بین الملل می باشد و بسیارمهم است. اکثر دانشگاههای کل دنیا، مدرک آیلتیس را می پذیرند. همه افرادی که نمره خوبی در این آزمون گرفته باشند، به آسانی می توانند مهاجرت نمایند.
  3. TEF کانادا یک امتحان جهت بررسی مهاجرت اشخاص درزبان فرانسه می باشد.
  4.  TCF کانادا دومین امتحان می باشد که با موفقیت درآن می توانید به کانادا مهاجرت نمایید. این امتحان جهت ارزیابی آگاهی و دانش زبان فرانسه اشخاص متقاضی برگزار می شود.

ولی جای تاسف دارد که به علت شیوع کرونا، بعضی از آزمون های زبان انگلیسی که جهت مهاجرت به کانادا احتیاج میباشد، در بازه های زمانی بیشتر برگزار می شود.
جهت اینکه اشخاصی که می خواهند مهاجرت کنند دچار مشکل نشوند و مهاجرت آنها به تعویق نیفتد، بعضی از دانشگاهها اقدام به پذیرش امتحان دولینگو نمودند

.
آزمون دولینگو یک امتحان تازه و مطابقتی می باشد که به صورت آنلاین برگزار می شود.

این امتحان در 1500 دانشگاه کل جهان اعتبار دارد، از میان این دانشگاه ها، آمریکا و کانادا، زیادتر این امتحان را می پذیرند.

نمره های آزمون دولینگو جهت مهاجرت به کانادا:

امتحان دولینگو 160 نمره دارد. در زیر حدود نمره های امتحان دولینگو جهت مهاجرت به کانادا برای شما بیان می شود. شما با استفاده از آن می توانید نتیجه امتحان خود را ارزیابی نمایید.

  •  چنانچه در این امتحان نمره 10 الی 55 بدست آوردید، یعنی مهارت خیلی کمی در زبان انگلیسی دارید و می بایست زمان زیادتری جهت فراگیری زبان بگذارید!
  •  نمره 60 الی 85 نشان دهنده این می باشد که زبان شما زیر حد متوسط می باشد.
  • افرادی که در حوالی نمره 90 الی 115 در امتحان دولینگو می گیرند که مهارت متوسطی در زبان انگلیسی دارند. این نمره درآزمون جهت بعضی از دانشگاه ها قابل قبول می باشد.
  • نمره 120 الی 160 در امتحان دولینگو نشان می دهد که شما به زبان انگلیسی به صورت کامل تسلط دارید. چنانچه در دولینگو نمره 120 به بالا بدست آورید، می توانید درهمه دانشگاه هایی که امتحان دولینگو را می پذیرد، به تحصیل ادامه دهید!

مهاجرت به کانادا

Immigration to Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " آزمون دولینگو جهت مهاجرت به کانادا "