اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

استعلام وکیل رسمی مهاجرت به کانادا را چگونه بگیریم ؟

چگونه استعلام وکیل رسمی مهاجرت به کانادا را بگیریم؟

برای اینکه مطمئن شویم جوازهای مربوطه را دارد  چه بکنیم؟

چگونه می توانیم مطمئن شویم  فردی که انتخاب می کنیم به عنوان وکیل رسمی یا مشاور مهاجرت به کاناداست؟

یکی از راههای بسیار آسان برای گرفتن استعلام یک مشاور یا وکیل رسمی مهاجرت این است که

اگر اسم وکیل رسمی یا مشاور قانونی در لیست شورای قانونگذاری مهاجرت به کانادا ICCRC نباشد، آن وقت

آن وکیل یا مشاور رسمی مورد نظرتان، مورد تایید کانادا نیست،

و امکان دارد آن شخص در کشور خودش وکیل دادگستری یا مدیر یک شرکت یا موسسه حقوقی باشد که خود را وکیل رسمی مهاجرت به کانادا معرفی کرده،

و یا اینکه مدعی است همکار یک مشاور حقوقی یا وکیل رسمی ICCRC درکانادا می باشد.

توجه توجه: اگر هرنوع قراردادی را با این فرد ببندید، قرار داد شما در کانادا هیچ اعتباری ندارد و درآنجا به مشکل برخورد می کنند.

دراین قسمت فامیلی وکیل رسمی یا مشاوررا وارد کنید: Last Name
دراین قسمت نام وکیل رسمی یا مشاور را وارد کنید: First Name
دراین قسمت کد پروانه فعالیت وکیل رسمی یا مشاور را وارد کنید: ICCRC#
و در آخر هم با کلیک برروی search به شما نشان می دهد که این وکیل معتبراست یا نه.

و اگر دراین سایت اطلاعاتی از وکیل برای شما نشان داده نشد، اطمینان کنید که فرد مورد نظررا، اداره مهاجرت کانادا تایید نمیکند و اعتباری در اداره مهاجرت کانادا ندارد

 

 

استعلام وکیل رسمی مهاجرت به کانادا

 

 Canadian Immigration Lawyer Toronto
Canada Immigration Lawyer Toronto

Canadian immigration lawyer based in Toronto, Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " استعلام وکیل رسمی مهاجرت به کانادا را چگونه بگیریم ؟ "