اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

اقامت کانادا پس از تحصیل

اقامت کانادا پس از تحصیل ( تجربه کانادایی):

( اقامت کانادا پس از تحصیل )

مهاجرت به کانادا از طریق تجربه کانادایی یا همان مهاجرت به کانادا از طریق Canadian Experience Class CEC ویژه مهاجرین متقاضی ای می باشد که سابقه کار در کانادا را دارا باشند و از روش برنامه تجربه کانادایی می تواند فرد متقاضی مهاجرت به کانادا، اقامت دائم را برای خود و خانواده وابسته به او بگیرد.

همین طور نیز این طرح مورد توجه دانشجویان بین المللی می باشد که در دوره Post Graduate Work Permit بعد از دوره تحصیل در کانادا می باشند.

آنها می توانند در زمان بعد از تحصیل در کانادا دسته کم وضعیت های لازم و واجب را جهت اقدام از راه تجربه کانادایی به دست آورده و جهت اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. از ژانویه 2015 به بعد در مرحله اول متقاضی می بایست در سیستم اکسپرس اینتری پروفایل ساخته و با دارا بودن دسته کم وضعیت های لازم و واجب دعوتنامه برای اپلای را بگیرد. همین طور اداره مهاجرت کانادا، عموما سالانه تعداد ظرفیت معلومی پرونده در روش تجربه کانادایی قبول می نماید.

اگر شما هم تجربه تحصیل یا کار در کانادا را دارا می باشید، از روش کامل کردن فرم ارزیابی وضعیت و شرایط خود را می توانید بسنجید.

برای اقدام از این طریق احتیاجی به دارا بودن مدرک تحصیلی نمی باشد هر چند مدرک تحصیلی به شما در سیستم اکسپرس اینتری امتیاز خواهد داد.


همین طور اگر شما یا همسرتان هر دو واجد شرایط می باشید می بایست تصمیم بگیرید کدام یک در سیستم اکسپرس اینتری ثبت نام خواهد نمود.

کمترین شرایط و وضعیت لازم برای مهاجرت به کانادا از روش تجربه کانادایی:

  1.  دسته کم یک سال یا 1560 ساعت تجربه کار کانادایی مجاز در سه سال قبل از درخواست، که شامل درآمد بود و در یکی از شغل های گروه 0 A B
  2. دارا بودن حداقل سطح زبان انگلیسی یا فرانسوی در سطح CLB5 در مشاغل گروه B و CLB7 در مشاغل گروه 0 و A
  3. فرد متقاضی نباید تصمیم زندگی در کبک را دارا باشد.
  4.  دارا بودن دسته کم درآمد یا ثبات درآمد در راه و روش تجربه کانادایی اهمیتی ندارد.
  5.  برای دارا بودن دسته کم سطح تحصیلات در این طرح الزام و واجبی وجود ندارد.
  6.  فرد متقاضی می بایست در زمان اقدام برای مهاجرت به کانادا از روش تجربه کانادایی می تواند در خارج از کشور باشد.

مشاور مهاجرت به کانادا

Immigration Advisor to Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " اقامت کانادا پس از تحصیل "