اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

امتیازبندی مهاجرت به کانادا ازروش اکسپرس اینتری

امتیازبندی مهاجرت به کانادا ازروش اکسپرس اینتری:

( امتیازبندی مهاجرت به کانادا ازروش اکسپرس اینتری )

راه و روش اکسپرس اینتری مشهور ترین راه گرفتن اقامت دائم کانادا می باشد که از سال 2015 شروع به کار می کند.

این سامانه سراسری آنلاین برای همه متقاضیان مهاجرت به کانادا از کل دنیا امکان ثبت نام و ارزیابی وضعیت را به آسانی فراهم می کند.

متقاضیان مهاجرت به کانادا می توانند به طور آنلاین مشخصات خود را به ثبت برسانند و از طریق یکی از روش های زیر می توانند برای شرکت در اکسپرس اینتری اقدام نمایند:

امتیازبندی مهاجرت به کانادا ازروش اکسپرس اینتری

 

  • طرح و برنامه نیروی کار ماهر و خبره فدرال Federal Skilled Worker Program ( FSWP )
  • طرح و برنامه نیروی کار ماهر و خبره اسکیلد تریدز The Federal Skilled Trades class (FSTP)
  • طرح و برنامه مهاجرت از روش تجربه و سابقه کار در کانادا The Canadian Experience Class (CEC)

سپس همه متقاضیان در دو مرحله مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. آن هایی که در نوبت اول موفق به، بدست آوردن 68 امتیاز ( از جمع 100 امتیاز) گردند، به نوبت دوم راه پیدا می نمایند که حداکثر دارای 1200 امتیاز باشد و بابت انتخاب شدن در آن می بایست حداقل 479 امتیاز بدست آورد.

در زیر می توان با ریز سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری در کانادا در نوبت اول آشنا شوید:

در کانادا

دانش و آگاهی زبان اول: CLB 7 = 4 امتیاز   CLB 8 = 5 امتیاز   CLB 9 = 6 امتیاز

زبان دوم: CLB 5 = 4 امتیاز

دانش زبانی همسر (متاهلین): CLB 4 = 5 امتیاز

 

تحصیلات غیر کانادایی:

دیپلم دبیرستان 5 امتیاز

یک سال تحصیلات در کالج یا دانشگاه غیر کانادا 15 امتیاز

دو سال تحصیلات در کالج یا دانشگاه 19 امتیاز

سه سال و بالاتر تحصیلات دانشگاهی ( لیسانس ) 21 امتیاز

دو مدرک دانشگاهی که یکی از آن ها معادل سه سال باشند غیر کانادا 22 امتیاز

فوق لیسانس 23 امتیاز

دکتری 25 امتیاز

 

سابقه کاری غیر کانادایی:

یک سال 9 امتیاز

دو تا سه سال 11 امتیاز

چهار تا پنج سال 13 امتیاز

شش سال و بالاتر 15 امتیاز

در بیرون از کشور کانادا

سن:

هجده تا سی و پنج سال 12 امتیاز

سی و شش سال 11 امتیاز

سی و هفت سال 10 امتیاز

سی و هشت سال 9 امتیاز

سی و نه سال 8 امتیاز

چهل سال 7 امتیاز

چهل و یک سال 6 امتیاز

چهل و دو سال 5 امتیاز

چهل و سه سال 4 امتیاز

چهل و چهار سال 3 امتیاز

چهل و پنج سال 2 امتیاز

چهل و شش سال 1 امتیاز

چهل و هفت وبیشترامتیازی ندارد.

تطبیق پذیری:

  • حداقل یک سال سابقه کار در کانادا 10 امتیاز
  • سابقه تحصیل در کانادا 5 امتیاز
  • داشتن پیشنهاد و توصیه شغلی با جاب آفر 5 امتیاز
  • داشتن بستگان خانوادگی در کانادا 5 امتیاز
  • سابقه کار همسر در کانادا 5 امتیاز
  • سابقه تحصیلی همسر در کانادا 5 امتیاز
  • دانش زبانی بالای همسر5 امتیاز

دقت نمایید که متقاضیان از جدول تطبیق پذیری فقط می توانند ده امتیاز به دست آورند. همین طور دارا بودن جاب آفر با پیشنهاد شغلی ده امتیاز می توانند برای متقاضیان بدهند.

بعد از گذشت از این مرحله، متقاضیان وارد مرحله دوم می شوند که رقابت مهم و اساسی در آن جریان داشته و فقط مناسب ترین متقاضیان پیروز به گرفتن دعوتنامه می شوند.

این مرحله در دو قسمت مشخصات و ویژگی های اشخاص را بررسی کرده وامتیازی را به آنها اختصاص می دهند:

قسمت مرکز( حداکثر 600 امتیاز ) و قسمت مضاعف ( حداکثر 600 امتیاز)

قسمت مرکز: امتیازات عامل انسانی:

 

سن 18 سال  امتیاز یک شخص 99 و امتیاز همراه با همسر 90

 

سن
سال امتیاز یک شخص امتیاز همراه با همسر
18 99 90
19 105 95
20-29 110 100
30 105 95
31 99 90
32 94 85
33 88 80
34 83 75
35 77 70
36 72 65
37 66 60
38 61 55
39 55 50
40 50 45
41 39 35
42 28 25
43 17 15
44 6 5
45و بالاتر 0 0

 

 

تحصیلات غیر کانادایی

تحصیلات امتیاز یک شخص امتیاز همراه با همسر
زیر دیپلم 0 0
دیپلم دبیرستان 30 امتیاز 28 برای متقاضی، 2 برای همسر
یک سال تحصیلات کالج یا دانشگاه 90 84 برای متقاضی، 6 برای همسر
دو سال تحصیلات کالج یا دانشگاه 98 91 برای متقاضی، 7 برای همسر
سه سال و بیشتر تحصیلات کالج یا دانشگاه 120 112 برای متقاضی، 8 برای همسر
دو مدرک دانشگاهی که یکی از آنها حداقل 3 سال طول کشیده باشد 128 119 برای متقاضی، 9 برای همسر
کارشناسی ارشد 135 126 برای متقاضی، 10 برای همسر
دکتری 150 140 برای متقاضی، 10 برای همسر

 

                              دانش زبانی
زبان اول امتیاز یک شخص امتیاز همراه با همسر
برای هر مهارت زبانی 34 32 برای متقاضی، 2 برای همسر
CLB 3 و پایین‌تر 0 0
CLB 4 6 6 برای متقاضی، 0 برای همسر
CLB 5 6 6 برای متقاضی، 1 برای همسر
CLB 6 9 8 برای متقاضی، 1 برای همسر
CLB 7 17 16 برای متقاضی، 3 برای همسر
CLB 8 23 22 برای متقاضی، 5 برای همسر
CLB 9 31 29 برای متقاضی، 5 برای همسر
CLB 10 و بالاتر 34 32 برای متقاضی، 5 برای همسر

 

دانش زبانی
زبان دوم امتیاز یک شخص امتیاز همراه با همسر
برای هر مهارت زبانی 6 6
CLB 4 و پایین‌تر 0 0
CLB 5 یا 6 1 1
CLB 7 یا 8 3 3
CLB 9 و بالاتر

 

6 6

 

سابقه کار کانادایی

سابقه کار امتیاز یک شخص امتیاز همراه با همسر
کمتر از یک سال 0 0
یک سال 40 35 برای متقاضی، 5 برای همسر
دوسال 53 45 برای متقاضی، 7 برای همسر
3 سال 64 56 برای متقاضی، 8 برای همسر
4 سال 72 63 برای متقاضی، 9 برای همسر
5 سال و بیشتر 80 70 برای متقاضی، 10 برای همسر

 

مهارت های ترکیبی:

 

تحصیلات و سابقه کار کانادایی

تحصیلات 1 سال سابقه کار 2 سال و بیشترسابقه کار
دیپلم 0 0
1 سال یا بیشتر تحصیلات دانشگاهی / کالج 13 25
دارای دو مدرک دانشگاهی که یکی از آنها حداقل 3 سال طول کشیده باشد 24 50

 

دانش زبانی و تحصیلات کانادایی

تحصیلات CLB 7 و بیشتر در همه مهارت، حداقل یکی از آن‌ها 8 CLB 9 و بیشتر جهت همه مهارت‌ها
دیپلم 0 0
1 سال یا بیشتر تحصیلات دانشگاهی / کالج 13 25
دارای دو مدرک دانشگاهی که یکی از آنها حداقل 3 سال طول کشیده باشد 25 50

 

دانش زبانی و سابقه کار غیر کانادایی

سابقه کار غیر کانادایی CLB 7 و بیشتر در همه مهارت، حداقل یکی از آن‌ها 8 CLB 9 و بیشتر جهت همه مهارت‌ها
نداشتن سابقه کار 0 0
1-2 سال سابقه کار غیر کانادایی 13 25
سه سال و بیشتر سابقه کار غیر کانادایی 25 50

 

سابقه کار غیر کانادایی و سابقه کار کانادایی

تحصیلات 1 سال سابقه کار کانادایی 2 سال و بیشتر سابقه کار کانادایی
نداشتن سابقه کار 0 0
1-2 سال سابقه کار غیر کانادایی 13 25
1-2 سال سابقه کار غیر کانادایی 25 50

 

گواهی certification در مهارت شغلی و دانش زبانی
گواهی CLB 5 و بیشتر درهمه مهارت، حداقل یکی از آن‌ها 6 CLB 7 و بیشتر جهت همه مهارت‌ها
گواهی تایید شده استانی در مهاجرت مورد نظر 25 50

 

قسمت مضاعف:

 

مورد امتیاز
داشتن تاییدیه استانی (PNP Nomination) 600
داشتن جاب آفر جهت موقعیت های شغلی مدیریتی ارشد 200
داشتن جاب آفر در هر یک از طبقات شغلی 0، A و B 50
فارغ التحصیلی از یکی از دانشگاه ها و کالج های کانادا که 1 الی 2 سال طول کشیده است 15
فارغ التحصیلی از یکی از دانشگاه ها یا کالج های کانادا در طرحی 3 ساله، فوق لیسانس و یا دوره تخصصی و دکتری 30
دانش زبان فرانسه معادل CLB 7 همراه با دانش زبان انگلیسی ضعیف (کمتر از CLB 4) 25
دانش زبان فرانسه معادل CLB 7 همراه با دانش زبان انگلیسی CLB 5 و بالاتر 50
دارا بودن خواهر یا برادر در کانادا 15

مهاجرت به کشورکانادا

Immigration to Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " امتیازبندی مهاجرت به کانادا ازروش اکسپرس اینتری "