اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

بررسی طلاق در کانادا

 

بررسی طلاق در کانادا و بیان چندین راه حل:

بررسی طلاق در کانادا به این شرح می باشد که اگر زوج و زوجین طبق قوانین و مقررات ایران با هم ازدواج کرده باشند و در دفتر های ثبت ازدواج ایران، ازدواجشان به ثبت رسیده باشد، در زمانی که می خواهند از هم طلاق بگیرند در کشور کانادا، باید بعضی موارد را مد نظر قرار دهند.

موردهایی که باید در هنگام طلاق به آن دقت نمود:

  1. طلاق باید مطابق با قوانین و مقررات کانادا صورت گیرد، چه طلاق توافقی باشد و چه غیر توافقی، این کار، باید تکلیف اموال، نفقه، و … را کاملا مشخص کند.
  2. بعد از اینکه حکم طلاق در دادگاه کانادا، صادر شد، صیغه طلاق شرعی در کشور کانادا، به وسیله یکی از افرادی که صیغه طلاق را جاری می کند، به صورت رسمی اجرا می شود و در آخر هم گواهی طلاق برای زوج و زوجه صادر می شود.
  3. 2-مرد و زن می بایست، درباره جهزیه و نفقه با هم به توافق برسند و بعد از آن فرم های مختص، مربوط با ثبت طلاق در دفتر حفاظت منافع ایران، در واشنگتن را تکمیل کنند و همچنین مدارک اصلی خود را به دفتر حفاظت منافع ایران ارسال کنند تا طلاق در شناسنامه زوج و زوجه، اعمال شود.
  4. 3-مرحله سومه بررسی طلاق در کانادا، و همچنین مرحله آخر به این صورت می باشد که، زن و شوهر بعد ازاینکه مرحله های ذکر شده شده را انجام دادند، طلاقشان به صورت رسمی می شود ولی نکته این جاست که، برای این طلاق سندی به صورت جدا و مجزا تنظیم نمی شود زیرا برای اینکه مانع از مشکلات زمانی و هزینه، لازم و ضروری می باشد که به موازی طلاق کانادایی، طلاق ایرانی نیز جستجو شود.

توجه توجه: به این نکات زیر توجه نمایید

باید به این نکته دقت نمایید که در حالتی که زوج و زوجه، حل و فصل های خود را از مسیر قانون و مقررات انجام ندهند، امکان دارد که ممنوع الخروج شوند و یا اموال آنها ضبط شود.

معمولا برای اینکه از این مشکلات بعدی ممانعت کنند، درباره مسئله های مالی و همین طور حضانت فرزندان مشترک در کشور ایران و در کشور کانادا، مرد و زن پیش وکیل می روند و از وکیل مشورت می گیرند و در این باره با او وارد مذاکره می شوند.

وکیل طلاق در کانادا 

 

Divorce lawyer in Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " بررسی طلاق در کانادا "