اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

بهترین وکیل برای سفربه کانادا

بهترین وکیل برای سفربه کانادا:

هیچ آدمی نمیتواند مدعی شود که بهترین وکیل برای سفر به کانادا است یا با تبلیغات از موکلین سابق و انتشار عکس‌های آنها نشان دهد که خوبترین وکیل سفر کاناداست، زیرا اصلی بودن عکس‌ها یا ویدئوهای تبلیغاتی را نمی‌ توانید استعلام بگیرید و بررسی کنید.

توصیه ما به شما برای پیدا نمودن خوبترین وکیل سفر کانادا این است که مسائل تخصصی خود را تهیه کرده و در جلسه های مشاوره از وکیل خود بپرسید تا میزان آگاهی وکیل خود را بسنجید اگر ویدئوهای تبلیغاتی از یک وکیل رسمی مهاجرت می بینید که مثلا فردی را نزد دوربین آورده و آن فرد درابتدا شروع به تعریف و تمجید از وکیل نامبرده می کند، این موضوع نشان دهنده این است که این وکیل ضعیف و بی تجربه ای است  و نبود پایبندی وکیل رسمی مهاجرت به نظریات اخلاقی است، که از تصویر موکل خود برای هدف های تبلیغاتی سو استفاده می کند (البته به امکان زیاد قوی این ویدئو ها و عکس‌ها حقیقی نیستند) و این مورد هیچوقت معیار خوب و درستی بابت انتخاب بهترین وکیل رسمی سفر کانادا نیست.

گول تبلیغات را نخورید! بعضی اشخاص، خود را وکیل رسمی یا خدمتگزار مهاجرت معرفی می کنند، برای اینکه یقین داشته باشید درحقیقت وکیل یا خدمتگزار رسمی مهاجرت هستند یا خیر؛ به موارد ذیل دقت فرمایید
•     شماره ی پروانه و لایسنس و جواز فعالیت مشاور یا وکیل رسمی مهاجرت خود را ملاحظه کنید (اگر فرد در کشور مبدأ، وکیل دادگاه ست، باید دارای اقامت دائم کانادا باشد و درکانادا سکونت داشته باشد و دوره‌های یادگیری وکیل های سفر کانادا را گذرانده باشد و از iccrc جواز دریافت کرده باشد در غیر این صورت فقط در کشور خودش، وکیل دادگاه ست نه وکیل مهاجرت)

اعتبار وکیل کانادا

•    در رابطه با استعلام اعتبار مشاوران یا وکیل های سفر کانادا، باید مطابق دستور فوق عمل کنید و نام ایشان را در سایت ICCRC نگاه کنید.
•    به هیچ وجه قرارداد با فرد یا شرکتی که خود را نماینده وکیل معرفی می کند امضا نکنید باید قرارداد رسماً و قانونا مورد تایید کشور مقصد به طور مستقیم با خود وکیل سفر، داشته باشید. (کنید که قرارداد ذکرشده مورد تایید کشور مقصد باشد ).
•    آژانسهای مسافرتی، وکیل های دادگاه، موسسه های حقوقی، موسسه های اعزام دانشجو، موسسه های کاریابی بین المللی، شرکتهای مهاجرتی و در حالتیکه می توانند در کارهای مهاجرت کانادا، استرالیا و انگلستان مداخله کنند که همه کارها به وسیله یک وکیل یا کارگزار رسمی همان کشور اجرا شود.
•     مشاور یا وکیل مهاجرت باید با مقررات کشورها و سفارتخانه ها آشنایی بسیار داشته باشد.
•      مشاور یا وکیل مهاجرت باید قبل از ایجاد پرونده، درمورد وجه دقیق حق الوکاله با شما به توافق برسد.
•     مشاور یا وکیل مهاجرت می تواند با وکیل های مهاجرت دیگر کشورها کارهای مستقیم داشته و تخصصی بودن خدمت آنها را برای موکل خود ملاحظه و تایید کند (کشورهایی مثل کانادا، استرالیا، انگلستان و که همه دارای سیستم وکیل های سفر هستن ).

بهترین وکیل کانادا

 


Matthew Jeffery: Canadian Immigration Lawyer Toronto

Canadian immigration lawyer in Toronto, assisting in PR card applications,  the site, it should be possible to get an idea of which category is best for you. implemented a new requirement that all people travelling to Canada must provide.
لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " بهترین وکیل برای سفربه کانادا "