اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

بیمه بازنشستگی در کانادا

بیمه بازنشستگی در کانادا:

طرح های متفاوت و متنوعی شبیه بیمه بازنشستگی در کانادا وجود دارد. برای مثال می توان به طرح حساب پس انداز ثبت شده بازنشستگی در کانادا اشاره کرد.

در این حالت شما مقداری از درآمد خود را برای دوران استراحت پس انداز می کنید که کاری مشابه بیمه های عمر معمول در ایران دارد.

بازنشستگان در کشور کانادا:

زمانی که شخص به سن معلومی برسد، می تواند بازنشسته شود.

دراین وضعیت از دستمزد و مزیت های خاص و ویژه ای برخوردار می شود که در این باره توسط دولت کانادا، مد نظر قرار گرفته شده است.

دولت کانادا، طرح های بازنشستگی متفاوتی برای شهروندان خود در نظر گرفته است تا بتواند این دوره از عمر خود را با آرامش و آسایش بگذراند.

اطلاع از قوانین و مقررات و وضعیت بازنشسته شدن در کشور کانادا، می تواند شما را در برنامه ریزی صحیح برای آینده خود یاری نماید.

در خیلی از کشورها، زمانی که به سن مشخصی می رسید می بایست بازنشسته شوید. در کشور کانادا، سن معمولی بازنشستگی 65 سال می باشد. در قانون با رعایت استانداردهای کار کانادا، این موضوع بیان می شود که شخص با این وجود که به سن بازنشستگی رسیده باز هم می تواند شاغل باشد به همین علت دولت کانادا از سال 2009 به اشخاص اجازه می دهد که بعد از سن 65 سال و بازنشستگی بازهم کار کنند.

سن بازنشستگان در کشور کانادا:

کمترین سنی که دولت کانادا برای بازنشستگی در نظر گرفته است 60 سال می باشد. آمار نشان می دهد که 46 درصد از افراد کانادا، می خواهند بین 60 تا 70 سالگی، بازنشسته شوند. در حال حاضر سن بازنشستگان کانادا 64 سال می باشد.

با وجود اینکه کمترین سن بازنشستگی 60 سال می باشد اما علت بیشتر شدن سن بازنشستگی در این کشور، بالا رفتن میزان مستمری می باشد.

اگر شما خود را در 60 سالگی بازنشسته کنید 36 درصد کمتر از 65 سالگی بیمه بازنشستگی درکانادا دریافت خواهید کرد.

حقوق بازنشستگی در کشور کانادا:

چنانچه بازنشستگی خود را در سن 65 سالگی استارت بزنید، میانگین حقوق بیمه بازنشستگی در کانادا، ماهی 710.41 دلار خواهد بود.

بالاترین حد مستمری که می توانید بگیرید ماهیانه 1.175.83 خواهد بود.

برای گرفتن بالاترین میزان حقوق بازنشستگی، می بایست درآمد 39 سال از 47 سال کار در 18 الی 65 سالگی شما، مساوی با بالاترین حد درآمد سالیانه بازنشستگی و یا بیشتر از آن باشد.

طرح های بازنشستگان در کشور کانادا:

چنانچه می خواهید بازنشسته شوید، می بایست با برنامه های بیمه بازنشستگی کانادا بیشتر آشنایی پیدا کنید.

این برنامه ها مقدار حقوق ماهیانه شما را در دوران بازنشستگی در کانادا، معلوم می کنند. حساب پس انداز ثبت شده بازنشستگی در کانادا که این برنامه بسیار جذاب و دوست داشتنی می باشد، در میان شهروندان کانادا.

وجهی به این حساب واریز شده است، از حقوق شما کسر می شود، به غیر از این، برای هرنوع عوایدی که از این حساب دستگیر شما می شود، دیگر لزومی به پرداخت مالیات ندارید.

بابت این برنامه، حداقل سن معین نشده است.

فقط زمانی توان واریز به این حساب را دارید که اظهارنامه مالیاتی خود را پرکرده باشید و درآمد داشته باشید. مقدار واریزی که می توانید انجام دهید، 18 درصد از درآمد کل سال پیشین شما خواهد بود.

مسئله ای که می بایست بدانید این است که می شود از حساب پس انداز ثبت شده بازنشستگی، برای نگهداری انواع دیگر دارایی بهره مند شد. مورد هایی مثل اوراق قرضه و سهام، جزو این دسته از دارایی های به حساب می آیند.

برنامه امنیت سالمندی:

یکی از منبع های اصلی حقوق در دوران بازنشستگی، برای افراد کانادایی حساب می شود.

حقوقی که در این برنامه دریافت می کنید، را با مدت زمانی که شما در کانادا بعد از 18 سالگی زندگی کرده اید و اقامت داشته اید محاسبه می کنند.

اگر شخصی بعد از سن 18 سالگی، 40 سال در کانادا زندگی کرده باشد، بالاترین حقوق را دریافت خواهد کرد.

برای مثال اگر درسن 45 سالگی شهروند کانادا شده اید و در این کشور به مدت 20 سال اقامت داشته اید، نصف بالاترین حقوق در این برنامه را می گیرید.

بالاترین مقدار دریافتی در این برنامه 613.56 دلار در ماه می باشد.

برنامه DB و برنامه DC بازنشستگی در کشور کانادا:

طرح بازنشستگی اجرایی تکمیلی یا SERP، برنامه ای می باشد که به وسیله کارفرمایان در دسترش شخص قرار می دهند.

طرح بازنشستگی اجرایی تکمیلی، جزو دسته های عمومی محسوب نمی شود به دو راه انجام می شود.

راه انجام برنامهDB (مزیت های تعریف شده) کارفرما با تمایل و موافقت کارگر یا کارمند، قسمتی از حقوق را برای بازنشستگی قرار داده اند.

به صورت معمولی تقریبا 6 درصد از دستمزد کارمند بر پایه توافق برای این برنامه قرار داده اند.

بازنشستگی در کشور کانادا برای اشخاصی که مهاجرت کرده اند به این کشور:

یکی از مشکلات و درگیری های فکری افرادی که تازه به کانادا، مهاجرت نموده اند، وضعیت بازنشستگی آنان می باشد.

برنامه های متنوع و متفاوتی برای دوره بازنشستگی در کشور کانادا موجود می باشد، اما باید به یاد داشته باشید که می بایست برای دستیابی به شرایط بیمه بازنشستگی در کانادا و استفاده از مزیت های هر کدام از این برنامه ها، مدت زمان مشخصی را در این کشور اقامت داشته باشید.

می بایست برای این کار، حتما با مشاور یا وکیل مهاجرت به کانادا صحبت داشته باشید.

حقوق بازنشستگی بعد از مهاجرت به کشور کانادا:

همان گونه که بیان شد، برنامه های متفاوتی برای بازنشستگی در کانادا موجود می باشد.

دستمزد شما در برنامه بازنشستگی کانادا، وابسته به مدت زمان سکونت و اشتغال در کشور کانادا و درآمد شما می باشد. بالاترین مستمری که می توانید بگیرید ماهیانه 1.175.83 دلار می باشد.

در این برنامه امنیت سالمندی شما، می بایست دسته کم 10 سال بعد از 18 سالگی، در این کشور اقامت داشته باشید.

بالاترین دریافتی در این وضعیت، هنگامی می باشد که 40 سال شهروند کانادا و مقیم این کشور باشید.

مهاجرت به کانادا از راه بازنشستگی:

افراد بازنشسته در کشور کانادا، از مزیت ها و امکانات خاصی بهره مند می باشند، ولی شما نمی توانید از راه بازنشستگی به کانادا سفر کنید، در پرسش نخست در باره تعیین استحقاق اقامت در کانادا که در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، با عنوان، چه فعالیتی تمایل دارید در کانادا انجام دهید؟

گزینه بازنشستگی نمی باشد.

بنابراین اگر تصمیم دارید که دوران بازنشستگی خود را در کانادا بگذرانید، مناسب تر این است که از راه و روش های معمول دیگر عمل کنید و اقامت دائم کشور کانادا را دریافت نمایید.

پاسپورت بازنشستگی:

اگر تصمیم دارید در کانادا زندگی کنید و اقامت داشته باشید، می بایست ویزای کانادا را اخذ کنید. در کشور کانادا، گزینه ای به نام بازنشستگی وجود ندارد.

بنابراین شما می بایست از طریق دیگری شروع به گرفتن ویزا نمایید. دراین باره حتما حتما از مشاوره های حقوقی که در این کار مهاجرت تخصص دارند مشورت بگیرید.

مناسب ترین کشور برای مهاجرت بازنشستگان:

یک فردی که بازنشسته می شود، نیاز دارد که در یک فضایی آرام زندگی نماید تا بتواند از این دوران زندگی خود، لذت کافی را ببرد. کشور هایی که وضعیت اقتصادی آنها، به خوبی ثابت می باشد، و معمولا سطح رفاه زندگی در آنها مناسب و قابل قبول می باشد، کشور خوبی برای مهاجرت بازنشستگان می باشد.

کشوری که این چنین امکاناتی را دارا باشد می توان کانادا را نام برد.

کانادا با دارا بودن این چنین وضعیتی و خدمات درمانی مناسب و ارزان قیمت، مکان خوبی برای مهاجرت بازنشستگان می باشد.

Pension insurance in Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " بیمه بازنشستگی در کانادا "