اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

تحصیل در کانادا دردوران کرونا

تحصیل در کانادا دردوران کرونا:

 

( تحصیل در کانادا دردوران کرونا )

در همین اول می بایست بیان کرد که برای رسیدگی به تقاضاها جهت پذیرش تحصیلی از کانادا و همین طور صادر کردن ویزای دانشجویی ( و در کل هر نوع ویزای اقامت دراز مدت مثل ویزای کاری، سرمایه گذاری، کارآفرینی و غیره ) در حال حاضر هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد حتی بعد از کم شدن بحران کرونا تا مقدار زیادی روند رسیدگی به پرونده ها سریع تر شده است.

در مدت اجرای واکسیناسیون سر تا سری در کانادا در سال 2021 میلادی و خوب شدن شرایط سراسری این کشور، حدودا می توان گفت که همه یا می شود گفت که حداکثر محدودیت های سفر به کانادا برداشته و یا کمتر گردیده و در نتیجه برای متقاضیان سفر به کشور کانادا به ویژه یک فهرست از اشخاصی مثل دانشجویان، ورزشکاران، نیروی کار بین المللی، اشخاصی که وجود آنها واجب است مثل اشخاص مشغول به کار در قسمت حمل و نقل، خانواده اشخاص مقیم کانادا و غیره در حال حاضر به شرط تزریق حداقل 2 دوز از یکی از واکسن های مورد تایید کانادا جهت سفر به کانادا محدودیتی وجود ندارد.

واکسن های مورد تایید دولت کانادا:

نوع واکسن هایی که در حال حاضر مورد قبول دولت کانادا جهت سفر به این کشور رسیده است واکسن های فایزر، مدرنا، آسترازنکا، سینوفارم، سینوواک، جانسون اند جانسون، بیون تک و کوواکسین می‌باشد.
در این حالت خبر خوب برای ایرانیان این می باشد که واکسن سینوفارم که بیشتر ایرانیان دوزهای آن را تزریق نموده همچنین به فهرست واکسن های مورد تایید این کشور اضافه شده است.

در واقع می بایست از تزریق دوم واکسن دسته کم دو هفته معادل 14 روز گذشته باشد.

پس در حال حاضر هر فرد متقاضی جهت تحصیل در کانادا، توانایی گرفتن پذیرش تحصیلی از این کشور را دارا باشد و همین طور صادر شدن ویزای دانشجویی برای او ممکن می باشد و یک فرد متقاضی با دارا بودن پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی کانادا در حالتی که دو دوز از یکی از واکسن های ذکر شده را تزریق کرده باشد و از تاریخ دوز دوم واکسن دسته کم دو هفته گذشته باشد، مجاز خواهد بود به کانادا سفر کند.

مهاجرت به کانادا

Immigration to Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " تحصیل در کانادا دردوران کرونا "