اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

تورن هیل کانادا

تورن هیل کانادا:

( تورن هیل کانادا )

تورن هیل در محله یورک درون تورنتوی عظیم و در شمال شهر تورنتو قرار گرفته است.
اشخاص بسیاری به علت مزیت های خوبی که تورن هیل دارا می باشد، مکان های تفریحی، اجتماع دوستانه و نزدیکی به شهر تورنتو، این منطقه را به عنوان محل سکونت خود انتخاب می نماید.
چنانچه می خواهید به تورنتوی کانادا مهاجرت نمایید، بد نیست کمی با محله های گوناگون تورنتو آشنا شوید، یکی از این منطقه ها تورن هیل نام دارد.

قسمت های گوناگون تورنتوی عظیم:

به صورت کلی، تورنتو به سه بخش تقسیم شده است: Downtown, Midtown, Uptown.

داون تاون تورنتو:

این منطقه قلب شهر و منطقه تجاری شهر می باشد و قسمت زیادی از شرکت ها و کسب و کارها و همین طور مرکز های خرید و رستوران ها در این محله قرار دارد.

مید تاون تورنتو:

این محله مناسب ترین توصیه جهت زندگی می باشد چون آرامش و آسایش زیادتری در مقایسه به داون تان دارد و شلوغی بسیاری در آن نمی باشد و همین طور به داون تان نزدیک می باشد.

آپ تاون تورنتو:

منطقه های بالای شهر را شامل می شود که منطقه دوست داشتنی ایرانی ها و آسیایی ها همچنین می باشد. منطقه های نورث یورک، تورن هیل، ریچموندهیل، بخش هایی از مارکهام و وان همه درآپ تاون واقع شده اند. جمعیت این قسمت را اکثر مهاجرین پر کرده اند.

معرفی تورن هیل:

حالا که متوجه شدیم تورن هیل در محله آپ تاون تورنتو می باشد، کمی زیادتر با آن آشنا می شویم.
به صورت کلی تورن هیل، ریچموندهیل و نورث یورک، ایرانی های بسیاری در آنجا ساکن می باشند. از این رو امکان دارد با سکونت در این منطقه با گرفتاری هایی مثل عدم پیشرفت زبان و دیر جذب شدن در جامعه ی میزبان روبرو شوند.
تورن هیل در محله یورک تورنتوی عظیم و در شمال شهر تورنتو قرار گرفته است. اشخاص بسیاری به علت مزیت های مناسبی که تورن هیل دارد از جمله مکان های تفریحی، اجتماع دوستانه و نزدیکی به شهر تورنتو، این منطقه را به عنوان منطقه سکونت خود انتخاب می کنند.

وکیل خبره مهاجرت به کانادا

Certified Immigration Lawyer in Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " تورن هیل کانادا "