اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

جهت گرفتن بورسیه تحصیلی کانادا از کجا شروع کنیم؟

جهت گرفتن بورسیه تحصیلی کانادا از کجا شروع کنیم؟

( جهت گرفتن بورسیه تحصیلی کانادا از کجا شروع کنیم؟ )
جهت گرفتن بورسیه تحصیلی در کانادا این مورد قابل اهمیت می باشد که بدانید چه نقاط قوتی جهت گرفتن بورسیه تحصیلی کانادا دارید. چنانچه بیشتر بورسیه های تحصیلی کانادا مبتنی بر برتری های تحصیلی شما از منظر نمره ها و معدل، نمره مدرک زبان، مقاله های تحقیقاتی و پژوهشی و غیره می باشند، ولی در خیلی از مورد های اعطا کننده بورسیه ها به خصوص جهت بورسیه های با رقابت زیادتر مثل بورسیه های کامل ( فول فاند ) به جز موردهای اصلی که به چندی از آنها اشاره شد، به دنبال بعضی خصوصیت های دیگر در دانشجویان می گردند.

بعضی ازاین موردها عبارتند از:

  •  آیا شما از هنگام آغاز تحصیل خود در کارهای فوق برنامه شرکت می نمایید؟
  •  آیا شما از هنگام آغاز تحصیل خود در رخ دادهای تحصیلی دانشگاه و موسسه آموزشی مد نظر حضور دارید؟
  •  چه میزان در کارهای ورزشی در دانشگاه و موسسه آموزشی مد نظر فعال می باشید؟
  •  تا چه میزان شما به جامعه یاری می رسانید؟
  • آیا در شورای دانش آموزی یا دانشجویی موسسه آموزشی مدنظر فعال می باشید؟
  •  آیا کارهای داوطلبانه انجام می دهید و در طرحها و برنامه های خدمات اجتماعی داوطلبانه شرکت می نمایید؟
  • و موردهای دیگری از این قبیل

این سوال ها سبب پدید آمدن ایده هایی در ذهنتان می گردد و در این امتداد هر چیزی که شما را در مقایسه به بقیه دانشجویان متقاضی بورسیه تحصیلی کانادا متفاوت کند، قابل اهمیت می باشد. شما حتی می توانید با خانواده خود بنشینید و درباره آنها تفکر نمایید و یک لیست تهیه نمایید و همین طور حتی امکان دارد بخواهید کارهای روزمره خود را یادداشت نمایید. این مسئله امکان دارد برای شما حوصله سر بر به نظر برسد، در صورتی که امکان دارد برای فرد دیگر که آن فرد می تواند معین کننده صلاحیت شما جهت گرفتن بورسیه باشد خارق العاده باشد.

مهاجرت به کانادا

Immigration to Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " جهت گرفتن بورسیه تحصیلی کانادا از کجا شروع کنیم؟ "