اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

جوازکار ویزای استارت آپ کانادا

جوازکار ویزای استارت آپ کانادا (work permit):

( جوازکار ویزای استارت آپ کانادا )
این جواز دقیقا پس از مرحله قبول ایده استارت آپ به واسطه سازمان سرمایه گذار و صادر شدن نامه حمایتی، به خواست فرد متقاضی قابل صادر شدن می باشد.

این ویزا به صورت یک ساله می باشد و این جواز را به متقاضیان می دهد که وارد کشور کانادا شده و شروع به کار کنند تا وقتی که اقامت آنها به واسطه اداره مهاجرت کانادا مورد تایید قرار گیرد.

روال تایید اقامت دائم به صورت عمومی یک ساله صورت می گیرد اما چنانچه مدت زمان آن بیشتر شود، ممکن است،  تمدید جواز کار انجام شود تا شخص متقاضی بتواند با آرامشی خاطر به کار خود ادامه دهد.

وضعیت و شرایط سرمایه گذاران و سازمان های حمایت کننده استارت آپ های کانادا:

سازمان های سرمایه گذاری در کانادا به سه گروه تقسیم بندی می شوند که در زیر به توضیح آنها می پردازیم:

1- ونچر کپیتال ها (venture capitals):

این گروه از سرمایه داران و سرمایه گذاران بابت ایده های عظیم و توسعه یافته در کانادا سرمایه گذاری می نمایند.
در حقیقت ایده می بایست در سطح فروش متوسط رو به زیاد باشد تا نگاه این گروه از سرمایه گذاران را به خود جلب نماید.


2- انجل اینوستورها: (angel investors):

این گروه از سرمایه گذاران عموما با گرفتن درصدی از سهام شرکت، در سرمایه گذاری در کانادا در آن ایده و آرمان شریک و سهیم می شوند و سبب جلا و رونق گرفتن آن طرح و ایده می شوند.
به درستی که انجل ها در حد ونچرها در انتخاب طرح و ایده سختگیری و کشمکش ندارند و تقریبا راحت تر پروژه و طرح های تازه را می پذیرند.

3- انکوباتورها: ( incubators ):

این مرکز ها و سازمان ها در حقیقت به نوعی در جواز استارت آپ ها قرار می گیرند و سبب رشد و نمو و رونق آن طرح و ایده و آرمان در کانادا می شوند.
در حقیقت در فراهم کردن اطلاعات و در سوی استارت آپ و پیشبرد ایده، به تیم استارت آپ یاری می رسانند و گاهی اوقات هم مبلغ هایی می گیرند.

مشاور مهاجرت به کانادا

Immigration Advisor to Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " جوازکار ویزای استارت آپ کانادا "