اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

روشهای اجاره آپارتمان درکانادا

روشهای اجاره آپارتمان درکانادا

روشهای اجاره آپارتمان درکانادا =اجاره آپارتمان در کانادا از روش lease  :درحالت lease ، مستاجر خانه را از صاحب خانه یا فرد واسطه به صورت مستقیم اجاره می کند دراین حالت صاحبخانه هر نوع خرجی از قبیل رنگ کاری و تعمیرات خانه را موظف است انجام دهد و اگر خواستند ملک را تمدید کنند باید مبلغ اجاره خیلی کم ( حداکثر %3 ) زیاد شود

البته اگر از سوی مستاجر هرگونه مشکلی به وجود بیاید مستاجر باید تا پایان مهلت قرارداد درآن خانه زندگی کند.

روش اجاره آپارتمان در کانادا از روش sublet:

روش sublet برای افرادی که مدت کوتاهی اقامت دارند ( یک یا دوماه ) مناسب است

دراین روش این افراد خانه مبله را ازمستاجر فعلی برای مدت یک یا دوماه اجاره می کنند

اجاره آپارتمان در کانادا از روش lease transfer:

دراین روش اگر مستاجر قصد جابجایی داشته باشد می تواند تا پایان مهلت قرارداد، ملک را به مستاجر دیگری اجاره دهد.

 

روشهای اجاره آپارتمان درکانادا

روشهای اجاره آپارتمان در کانادا

در مطلب بعدی در مورد اجاره آپارتمان در کانادا که به سه نوع
رسمی
خصوص
کوتاه مدت
انجام می شود، صحبت می کنیم و سعی می کنیم به طور کامل در مورد این مطلب صحبت کنیم.

اجاره رسمی:

دراین روش مستاجر می تواند برای یک سال از طریق واسطه های ملکی خانه را اجاره کند

اجاره خصوصی:

طبق این روش مستاجر می تواند درصورت داشتن توان مالی بالا برای مدت طولانی یا کوتاه ملک را به صورت خصوصی اجاره کند

اجاره کوتاه مدت:

برای اجاره آپارتمان بصورت کوتاه مدت نیازی به ارائه گزارش مالی و شغلی نیست
یعنی کسی که می خواهد آپارتمان اجاره کند، اگر به صورت کوتاه مدت باشد، بدون مدرک شغلی و مالی می تواند قرارداد اجاره ببندد.

Investing in a changing landscape. The ability to complete a deal depends on several essential factors: rate considerations, quality of the underlying investment
What home buyers should know about the Canadian mortgage stress test. The borrowing guidelines for mortgages are changing

روشهای اجاره آپارتمان درکانادا

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " روشهای اجاره آپارتمان درکانادا "