اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

شرایط انعقاد طلاق

شرایط انعقاد طلاق، که لازم و واجب می باشد، طبق قوانین و مقررات کشور کانادا:

شرایط انعقاد طلاق، مطابق قوانین و مقررات کشور کانادا، هنگامی که طلاق بر پایه مقصر نبودن باشد، یکی از زن یا مرد، می بایست ثابت کند که طرفین باهم رابطه سردی را دارا می باشند.

شرایط انعقاد طلاق به شرح زیر می باشد؛

برای این کار واجب است که یکی ازوضعیت های زیر را ثابت کند:

  1. بتواند به اثبات برساند که همسر او، خواه مرد یا زن، برای مدت زمان یک سال از او جدا زندگی کرده است.
  2. همسر او، خشم روانی دارد یا خشونت های فیزیکی داشته است.
  3. یکی از افراد، زوج یا زوجه به طرف مقابل خود خیانت کرده باشد و با کسی غیر از همسر خود، رابطه جنسی داشته است.

در این صورت می توان بعد از اثبات این موارد در دادگاه، حکم طلاق صادر می شود.

اثرات مالی و غیر مالی بعد از طلاق در قوانین و مقررات طلاق در کانادا:

باید به این موضوع دقت نمایید که در هنگامی که حکم طلاق در دادگاه کانادا،

در حال صادر شدن می باشد، طبق قوانین و مقررات، صحبت از تقسیم مال و اموال زوجین، و همین طور، اثرات مالی آن به میان می آید که خیلی زیاد قابل اهمیت می باشد.

 

بر پایه قوانین و مقررات کشور کانادا، همه مال و اموالی را که مرد و زن در طی دوران زندگی مشترک شان به دست آورده اند، و مالکیت آنها، به نامشان می باشد، می بایست به طور مساوی و برابر بینشان تقسیم شود، اما مال و اموالی را که هر کدام به صورت جدا و مستقل و مجزا به زندگی آورده اند، نمی شود تقسیم نمود و معمولا، ملاک تقسیم، همان مال و اموالی می باشد که در حین زندگی مشترک بدست آورده اند، می باشد.

به این نکته توجه نمایید:

البته می بایست به این نکته دقت کرد که در کشور کانادا، در این باره یک استثنائاتی وجود دارد، و آن، اینست که در تقسیم کردن مال و اموال، منزلی که مرتبط می باشد به مراسم ازدواج و برای شروع زندگی مشترک، تهیه شده است، بصورتی که در خریداری آن هردو شریک بوده اند، و در این حین یکی از زوجین در زمان ازدواج، به منزل دیگری برود، و در آن اقامت داشته باشد، دیگر در هنگام منعقد شدن طلاق، هیچ گونه حقی نسبت به آن خانه مشترک ندارد و در آخر، هیچ قسمتی از آن خانه به طرفی که خانه را ترک کرده نمی رسد.

 

این قانون، شامل کسی که سند خانه به نامش نمی شود، نخواهد شد و در این صورت، هر دوی آنها، این حق را دارا می باشند که در آن خانه بمانند و به اقامت خود ادامه بدهند.

اثرات طلاق در کانادا 

 

The effects of divorce

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " شرایط انعقاد طلاق "