اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

قوانین طلاق در کانادا

 

قوانین طلاق در کانادا و شرایط لازم و واجب برای این امر:

می بایست دقت نمایید که قوانین طلاق در کانادا، بر پایه مصوبه و قانون فدرال کانادا به تصویب رسیده و از نظر، رسیدگی، تشریفات اداری و یا دادرسی با مابقی ایالت ها، اختلاف زیادی دارد.

بر پایه مقررات در کشور کانادا، برعکس مقرراتی است که در ایران می باشد، دادگاه های کانادا، و به عبارتی مناسب تر، قضات کانادایی، وظیفه ای مبنی بر اینکه بر پایه قوانین ایران، به پروندخ طلاق رسیدگی کنند ندارند،

و بر پایه قوانین کانادا رسیدگی می کنند، و از این رو قوانین کانادا با قوانین ایران خیلی زیاد با هم فرق دارند.

همین طور می بایست دقت نمود، وضعیتی که برای رسیدگی به دادخواست طلاق، لازم می باشد عبارتند از:

مقررات گرفتن طلاق در کشور کانادا به این صورت می باشد که:

  1. برای این امر، نخست شخص می بایست که به دادگاه کشور کانادا مراجعه نماید و دادخواست طلاق خودش را به مکان مربوطه ارائه نماید. درباره وضعیت شکلی و ماهوی می بایست گفت که دادخواست طلاق ذکر شده، شرطی را دارا می باشد که عبارت است از اینکه آقا و خانم، طی قوانین و مقررات طلاق، ازدواج کرده باشند و ازدواج آن ها، را مراجع قضایی قبول و تایید کرده باشند و مطابقت کامل داشته باشد. همین طور اتباع ایرانی که در وطن ازدواج کرده اند می بایست، ازدواجشان را دولت کانادا تایید کرده باشد.
  2. مرد و زن رابطه خوبی نداشته باشند و زندگی و ازدواجشان در حال فروپاشی باشد.
  3. همچنین این مقررات به این نحو است که فرد یا همسراو، در یکی از ایالت های کانادا و یا در مکانی که فرد به مقدار یک سال کامل، اقامت داشته است، دادخواست طلاق بدهد.

چند نوع طلاق، طبق مقررات کشور کانادا وجود دارد؟

می توان به 2 نوع دسته بندی نمود که در حالتی که بتوان هریک را ثابت نمود، طلاق انجام می شود و رابطه زناشویی افراد تمام می شود.

1-طلاق بر پایه مقصر نبودن:

به این شرح می باشد که نه زن و مرد در وظایف زناشویی خود کوتاهی نکرده اند. در واقع، شروطی که برای این نوع طلاق وجود دارد به این صورت می باشد که جدایی کامل طرفین به مدت زمان یک سال می باشد.

2-طلاق بر پایه مقصر بودن:

بر پایه اینکه مقصر وجود داشته باشد به این صورت می باشد که زن یا مرد، مرتکب اشتباهی شده اند و یا در کاری مقصر می باشند و طرف مقابل او، این کار را در دادگاه ثابت کند.

به بیانی دیگر، یکی از شرایط های لازم و واجب باید وجود داشته باشد تا دادگاه بتواند طلاق را انجام دهد.

انواع طلاق 

 

 

Types of divorce

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " قوانین طلاق در کانادا "