اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

مراحل طلاق در کانادا

مراحل طلاق در کانادا:

مراحل طلاق در کانادا چیزی که شما حتما نیاز دارید؛ ما هوای شما را داریم.

  •  به این نتیجه می رسند که جدا زندگی کنند یا طلاق از همسر.
  •  تکمیل کردن فرم طلاق : که هر ایالت کانادا فرم مخصوص به خود را دارد.
  •  مشخص نمودن دلیل های طلاق و نوع آن، که آیا طلاق از نوع خطایی می باشد یا غیر خطایی؟ طلاق خطایی یعنی طلاقی که در آن رابطه، خشنونت یا خیانت وجود داشه باشد. طلاق غیر خطایی یعنی دسته کم به مدت یک سال از هم جدا زندگی کرده اند.
  • مشخص کردن اینکه آیا طلاق با رضایت زوجین می باشد یا بدون توافق

( نوع طلاق باید در فرم تعیین شود ).

در ادامه با ما همراه با مبحث مراحل طلاق در کانادا باشید:

  • اگر در این طلاق، پای فرزندانی هم در میان می باشد، می بایست، فرم طلاق را، ضمیمه توافق زوجین درباره نفقه و حمایت از فرزندان کنند.
  • فرم طلاق می بایست به دادگاه محل زندگی فرد متقاضی یا محل زندگی وکیل این پرونده ارائه شود، هر ایالت مرحله های رسمی و قانونی مخصوص به خود را دارد که باید رعایت شود.
  • ازهنگامی که درخواست طلاق به طرف مقابل ابلاغ شد، 30 روز وقت دارد تا جوابگو باشد در غیر این صورت باطل می شود.
  • اگر بعد از گذشت 30 روز از ابلاغ درخواست طلاق، جوابی از طرف مقابل دریافت نشد، می توان استشهاد یا گواهی طلاق را در دادگاه به ثبت رساند.
  • چنانچه، علت های دادخواست طلاق، منطقی و موجه باشد، دادگاه به حکم طلاق رای مثبت می دهد.

سی روز یا یک ماه بعد از صادر شدن حکم طلاق، می توان سند طلاق را گرفت، که در این حالت، طلاق به صورت قانونی و رسمی واقع شده و می توان به صورت مجدد تجدید فراش نمود.

دادخواست طلاق 

 

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " مراحل طلاق در کانادا "