اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

مرحله های برگزاری امتحان دولینگو

مرحله های برگزاری امتحان دولینگو:

امتحان دولینگو حدودا 1 ساعت طول می کشد. ولی این امتحان سه قسمت دارد
با ما همراه باشید تا آن را ارزیابی کنیم:

  • هنگامی که شما آماده هستید و می خواهید امتحان بدهید، در مرحله نخست که به آن Quick Setup می گویند، مقررات امتحان یکبار برای شما یادآوری می شود.
    و پس از آن وبکم، میکروفون شما در این مرحله ارزیابی می شود تا در زمان امتحان با مشکل روبرو نشوید. به صورت کلی این کارها در 5 تا ده دقیقه زمان می برد. پس از این مرحله آزمون شروع خواهد شد.
  •  در مرحله دوم امتحان شما آغاز می شود که شامل سوال های تطبیقی یا adaptive می باشد. امتحان تطبیقی یعنی سطح سوال ها با دقت به جواب شما، معین می گردد. چنانچه به سوال ها راحت و آسان، جواب درست و صحیح بدهید، سوال های بعدی دشوارتر و سخت تر می شود. در مقالات بعدی به شما درمورد پرسش هایی که در این مرحله از شما پرسیده خواهد شد، توضیح می دهیم. این قسمت طولانی ترین و بزرگ ترین مرحله آزمون دولینگو می باشد که 45 دقیقه طول خواهد کشید.
  • در مرحله نهایی و آخرین مرحله امتحان دولینگو، شمایک رایتینگ (Writing) و مصاحبه ویدئویی (Video Interview) خواهید داشت. در حقیقت به شما برای هر کدام از آن ها، دو مسئله داده می شود. شما می بایست یک مسئله و موضوع برای رایتینگ و یک موضوع برای مصاحبه ویدئویی انتخاب نمایید. برای رایتینگ سه تا پنج دقیقه مهلت دارید تا بتوانید پاسخ دهید و برای مصاحبه ویدئویی می بایست در 2 تا 3 دقیقه درحالی که وبکم شما روشن می باشد، درمورد موضوع انتخاب شده صحبت نمایید و انشالاه موفق شوید. جواب شما به این دو سوال، به دانشگاهی که مدرک زبان دولینگو را فرستادید ارسال شده و توسط اساتید ارزیابی می شود و نتیجه اعلام می شود.

امتیاز بندی مهاجرت به کانادا

Immigration to Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " مرحله های برگزاری امتحان دولینگو "