اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

مشاور مهاجرت کانادا و انتخاب بهترین وکیل مهاجرت به کانادا

وکیل یا مشاور مهاجرت کانادا، انتخاب بهترین وکیل مهاجرت به کانادا و چگونگی استعلام وکیل مهاجرت:

چگونگی استعلام مشاور یا وکیل مهاجرت به کانادا:

سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد درمورد وکیل مهاجرت به کانادا که ما درتلاشیم تا همه این سوالاتی که در سرمهاجرین می چرخد را پاسخ دهیم.

خیلی باید دقت و توجه کنید که یک مشاور مهاجرتی معتبر و یا شرکت مهاجرتی بااعتبار، باید جوازهای کشور مبدا و مقصد را داشته باشد به صورت همزمان.

نکته:  صرفا، فقط یک شرکت ثبت، نباشد، باید جواز رسمی با کد پیگیری داشته باشد.

 

به طور مثال درکشور ایران، جواز وزارت کار، و در کشور کانادا جواز اداره مهاجرت، را به صورت همزمان، به اسم فردی که قرارداد را امضا می کند، فعال و معتبر باشد.

و اما اگر با شرکتی یا مشاوری قرارداد بستید، که یکی از این مجوزها را نداشت باید این را بدانید که قرارداد شما درهمان کشوری که مجوز ندارد اعتبار ندارد و اگر شرکت یا فردی که انتخاب می کنید نه در کشور مبدا، و نه در کشور مقصد مجوزی نداشت، تکلیف مشخص است و اگر قرارداد بستید،قرارداد اعتباری ندارد.

به طور کلی، شرکتهای مهاجرتی که اعتبار داشته باشند، که درکشور ایران جواز وزارت کار، و در کانادا بدون واسطه مجوز اداره مهاجرت را به طور همزمان داشته باشند بسیار کم است و تعداد شرکتهایی که مجوز کشور مبدا و مقصد را ندارند و فقط یک شرکت ثبت شده می باشند و فقط سایت و صفحات اجتماعی دارند بسیار زیاد است .

توجه: حتما استعلام کنید، متوجه شوید که جوازشان از کجاست.

 

چگونه استعلام وکیل یا مشاور مهاجرتی بگیریم، برای اینکه مطمئن شویم جوازهای مربوطه را دارد؟

چگونه می توانیم مطمئن شویم  فردی که انتخاب می کنیم به عنوان وکیل رسمی یا مشاور مهاجرت به کاناداست؟

یکی از راههای بسیار آسان برای گرفتن استعلام یک مشاور یا وکیل رسمی مهاجرت به کانادا این است که در لینک زیر اسم و فامیل، شماره پروانه یا نام شرکت وکیل رسمی مورد نظر خود را بزنید و اگر مورد تایید بود و تمام جوازهای شرکت مبدا و مقصد را داشت متوجه شوید.

 

اگر اسم وکیل رسمی یا مشاور قانونی در لیست شورای قانونگذاری مهاجرت به کانادا ICCRC نباشد، آن وکیل یا مشاور رسمی مورد نظرتان، مورد تایید کانادا نیست، و امکان دارد آن شخص در کشور خودش وکیل دادگستری یا مدیر یک شرکت یا موسسه حقوقی باشد که خود را وکیل رسمی مهاجرت به کانادا معرفی کرده، و یا اینکه مدعی است همکار یک مشاور حقوقی یا وکیل رسمی ICCRC درکانادا می باشد.

توجه توجه: اگر هرنوع قراردادی را با این فرد ببندید، قرار داد شما در کانادا هیچ اعتباری ندارد و درآنجا به مشکل برخورد می کنند.

  1. دراین قسمت فامیلی وکیل رسمی یا مشاوررا وارد کنید: Last Name
  2. دراین قسمت نام وکیل رسمی یا مشاور را وارد کنید: First Name
  3. دراین قسمت کد پروانه فعالیت وکیل رسمی یا مشاور را وارد کنید: ICCRC#

و در آخر هم با کلیک برروی search به شما نشان می دهد که این وکیل معتبراست یا نه.

و اگر دراین سایت اطلاعاتی از وکیل برای شما نشان داده نشد، اطمینان کنید که فرد مورد نظررا، اداره مهاجرت کانادا تایید نمیکند و اعتباری در اداره مهاجرت کانادا ندارد.

Immigration to Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " مشاور مهاجرت کانادا و انتخاب بهترین وکیل مهاجرت به کانادا "