اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

ورک پرمیت – نکاتی در خصوص تمدید یا تغییر شرایط ویزای کار work permit

Extend or change the conditions on your work permit: About the process

نکاتی در خصوص تمدید یا تغییر شرایط ویزای کار (ورک پرمیت،  work permit) برای

کارگران موقتی (Temporary workers):

اکثر افراد خارجی که در کانادا حضور دارند، برای کار کردن، نیاز به مجوز و ویزای کار (ورک پرمیت، work permit) دارند. دو نوع ویزای کار (ورک پرمیت، work permit) وجود دارد. ویزای کاری کارفرما ویژه (Employer-specific work permit) یا ویزای کار باز (Open work permit).

در این مقاله در مورد فرآیند ویزای کار (ورک پرمیت، work permit) صحبت می کنیم. این نوشتار ترجمه ای از سایت می باشد.

سایت ایرانیان ادوایز هیچ گونه مسئولیت قانونی در خصوص

مطالب بیان شده ندارد. در این نوشتار نکاتی در خصوص ویزای کار

(ورک پرمیت، work permit) بیان می شود.

 

About the process

If you have a work permit that’s about to expire or that you need to change, you must apply to extend it or change the conditions on it.

You should apply to extend your work permit at least 30 days before your current permit expires.

اولین نکته این است که اگر ویزای کاری (ورک پرمیت، work permit) دارید که به زودی منقضی می‌شود و یا لازم است آن را تغییر دهید،

باید برای تمدید یا تغییر شرایط آن، درخواست دهید.لازم است بدانید که برای تمدید ویزای کار (ورک پرمیت، work permit) باید حداقل 30 روز قبل از اتمام انقضای ویزای فعلی‌تان اقدام کنید.

Check the expiry date on your passport

You can’t extend your work permit beyond the expiry date of your passport. Make sure your passport won’t expire before the requested end date of your permit.

همچنین باید تاریخ انقضا روی پاسپورتتان را چک کنید. ویزای کار (ورک پرمیت، work permit) را نمی‌توان بیشتر از زمان انقضای پاسپورت تمدید کرد. مطمئن شوید که پاسپورت تان تا تاریخ درخواستی‌تان برای ویزااعتبار دارد.

 

Maintain your status

If you apply to extend or change the conditions of your work permit before it expires, you’re legally allowed to stay in Canada while we process your application.

If your work permit expires while we process your application, find out if you can keep working.

نکته دیگری که مفید است بدانید این است که اگر برای تمدید یا تغییر شرایط ویزای کارتان (ورک پرمیت، work permit) قبل از باطل شدن درخواست دهید، قانونا می‌توانید در حالی که به پرونده تان رسیدگی می کنند، در کانادا بمانید و در نتیجه می توانید موقعیت خود را حفظ کنید.اگر ویزای کارتان (ورک پرمیت، work permit) در حالیکه پرونده تان در حال بررسی است، باطل شود، بایستی بررسی کنید که آیا می‌توانید به کار ادامه دهید یا خیر.

 

If you don’t have a work permit

If you want to work in Canada temporarily, find out what you need to do.

اگر ویزای کار (ورک پرمیت، work permit) ندارید و می‌خواهید به صورت موقتی در کانادا کار کنید، می توانید از طریق این لینک اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب کنید.

 

If you want to stay in Canada permanently

You must qualify under one of the permanent resident categories.

اگر می‌خواهید برای همیشه در کانادا بمانید.

باید تحت یکی از دسته بندی‌های اقامت دائم ارزیابی شوید.

 

 

ورک پرمیت

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " ورک پرمیت – نکاتی در خصوص تمدید یا تغییر شرایط ویزای کار work permit "