اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

وکیل خانواده در کانادا

وکیل خانواده در کانادا:

( وکیل خانواده در کانادا )

کمک یابی در کارهای قوانین خانواده:

نیت ما از ارائه این مطلب، درک ساده و راحت ازمسئله های حقوقی است که مسلماً جایگزینی، در امر مدد گرفتن و مشاوره حقوقی برای یک شخص بشمار نمیرود.

در صورت گرفتاری و درگیری با مسئله های قانون خانواده پیشنهاد می شود جهت آشنایی با گزینه های ممکن و حفظ و نگه داری حقوق خود در سریعترین زمان ممکن از مشاوره حقوقی کمک بگیرید.

بهم ریختن یک خانواده برای خانم ها و فرزندانشان موقعیتی سخت و پر مشغله به شمار می آید. اگر شما و همسرتان متارکه کرده باشید، با مسئله های حقوقی بسیاری سروکار داشتید.

به احتمال بالا میبایست درباره حمایتهای مالی، رسیدگی به کارهای فرزندان و تقسیم مال و اموال خانوادگی تصمیم بگیرید که اینها به تنهایی مسئله هایی بسیار سخت حساب می شود.

بعضی از زوجین خودشان می توانند از عهده این مسئله ها برآیند، ولی در بیشتر موقع ها برای رسیدگی به این کارها به کمک احتیاج دارند.

پیش از اینکه دنبال وکیل بگردید، مناسب تر است اول درباره شرایط خود اطلاعات حقوقی کلی بدست آورید.

سایت های زیر اطلاعات حقوقی رایگان را بمنظور کمک به اطلاعات بالاتر شما در زمینه حق و حقوق، مسئولیتها و گزینه های قانونی ارائه می دهند:

آموزش قوانین خانواده برای بانوان:

Family Law Education for Women (FLEW) www.onefamily law.ca

برنامه اطلاعات قانون خانواده

Family Law Information Program -FLIP از راه کمکهای قانونی انتاریو (لیگال اید) در دسترس میباشد www.legalaid.on.ca

آموزش حقوق اجتماعی انتاریو

Community legal Education Ontario -CLEO www.cleo.on.ca

حقوق قانونی شما your legal rights

www.yourlegalrights.on.ca

وزارت دادگستری انتاریو

www.attorney general.jus.gov.on.ca

از مرکز های زیر همچنین می توانید اطلاعات حقوقی رایگان درباره قانون خانواده، روندهای دادگاهی، و…دریافت نمایید:

  •  مراکز اطلاعات قانون خانواده Family Law Information Centres-FLIC واقع در دادگاههای خانواده سراسر استان
  • مراکز خدمات قوانین خانواده کمکهای حقوقی (لیگال اید) Legal Aid Family Law Service Centres -FLSC در حال حاضر در تورنتو، نورت یورک، برمتون، نیومارکت، سارنیا، وینذر، چاتهام و ولاند واقع شده اند
  •  دفاتر قانون خانواده لیگال اید Legal Aid Family Law Offices در حال حاضر در کنورا، اتاوا و تاندر واقع شده اند.

جهت بهره مند شدن از بعضی از این خدمات شاید مجبور شوید ثابت نمایید که از عهده خرج یک وکیل خانواده برنمی آیید.

وکیل کانادا

Canadian Lawyer

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " وکیل خانواده در کانادا "