اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

وکیل مهاجرت چه می کند؟

وکیل مهاجرت چه می کند؟

وکیل ها در پروژه های مختلف مشاوره حقوقی انجام می دهند، تنها فقط مشاوره مهاجرت انجام نمی دهند.
اما وکیلی که کار مهاجرت انجام می دهد، معقول ترین وکیلی است که در کار قانون مهاجرت تجربه و تخصص دارد و در آن زمینه فعالیت می کند.

پس، وکیلی که در پروژه های دیگر کار انجام می دهد و وکالت او در زمینه مهاجرت نیست، یک وکیل عمومی محسوب می شود و درباره مهاجرت اطلاعات و تخصصی ندارد.
وکیل های مهاجرت می توانند از همان اول که شما می خواهید به شما کمک کنند و در کنار شما باشند، و کل پروسه مهاجرت را برای شما انجام دهند.

و یا اینکه می توانند به شما مشاوره بدهند، که چه راهی را بهتر است بروید و چه کاری را بهتر است انجام ندهید، و به دلیل تجربه کاری که دارند، می توانند برای انجام بهتر، پروسه مهاجرت شما را به خوبی کمک کنند.
پس باید در نظر داشته باشید، اگر وکیل را فقط برای مشاوره انتخاب می کنید، در اولین ملاقات با او، باید چه سوال هایی، در چه زمینه هایی بپرسید، و لازم است، اول از چه چیزهایی آگاهی پیدا کنید و چه کارهایی باید انجام دهید.

اولین ملاقات با وکیل مشاوره مهاجرت:

وقتی شما برای اولین بار برای مشاوره مهاجرت، پیش وکیل مهاجرت می روید خیلی مهم است که شما همه توضیحات لازم را به درستی به او بدهید که او بتواند با ارزیابی شرایط شما، بهترین و مناسب ترین راه را جلوی پای شما بگذارد.
بنابراین وکیل مهاجرت باید همه حقایق شما را بداند و براساس همین حقایق، برای شما کوتاهترین راه ممکن را در انجام پروسه مهاجرت، پیشنهاد دهد.
وکیل مهاجرت شما، شما را با روال کار به صورت دقیق آشنا می کند، و هزینه ها را با جزئیات برای شما روشن می سازد، و بررسی می کند.

و در مورد هزینه هایی که با شرایط شما مستقیما در ارتباط است، با شما صحبت می کند.
با توجه به شرایط شما، بهترین پارامتر را برای شما مشخص می کند.
و برای این پارامتر، یک راه مشخص و خاص را به شما پیشنهاد می دهد.
و زمان کار شما را به طور تقریبی مشخص می کند.
خرج و مخارجی که در طی راه، امکان دارد اضافه بر سازمان برای شما پیش بیاید، تعیین می کند.

 

وکیل مشاوره مهاجرت

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " وکیل مهاجرت چه می کند؟ "