اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

وکیل مهاجرت به کانادا چگونه اطمینان کنیم

به چه افرادی به عنوان وکیل مهاجرت به کانادا می توان اطمینان کرد ؟

وکیل مهاجرت به کانادا : زمانی که به محل کار مشاوره حقوقی یا وکیل مهاجرت کانادا رجوع می کنید، باید حواستان باشد که طبق مقررات کشور مبدا که همان کانادا است باید به ثبت رسیده باشد و اشراف کامل به مقررات مهاجرتی کشور مقصد یعنی کانادا را داشته باشد.

به طورمثال اگر به محل کار یک وکیل سفر کانادا رجوع می کنید باید توجه داشته باشید که وکیل مهاجرت کانادا باید جواز کار مهاجرتی (iccrc) از کشور کانادا داشته باشد.
حتی، محل کار مشخص و معلوم و رسمی در کشور مبدا مطابقت با مقررات همان کشور ثبت کرده باشد در غیر این حالت به هیچ وجه اطمینان نکنید. افراد زیادی ادعای وکیل سفر به کانادا را دارند و می توانند پول شما برداشته و هیچ خدماتی به شما ارایه نکنند

اگر به عنوان مثال به یک وکیل سفربه کانادا رجوع کردید و میخواهید کارهای مرتبط به سفر کانادا را به ایشان بسپارید؛

یقین داشته باشید که پروانه فعالیت مهاجرتی کانادا را نیز داشته باشد و یا اگر از ارتباطات همکاران خود در کانادا استفاده می کند

باید همه مسئولیت کار وکیل و سفر به کانادا را برعهده داشته باشد و تضمین کند.
علت این حساسیت و مهم بودن این است که برخی اشخاص بدون اینکه پروانه فعالیت یا پروانه وکالت در کانادا  داشته باشند، در کشور مبدا و کانادا، یا با پروانه وکالت فرد دیگری، شروع به مشاوره و وکالت و راه  اندازی دفتر کارمی کنند در حالتی که که این عمل جرم محسوب می شود و این‌چنین فردی حق مشاوره و وکالت مهاجرتی را ندارد.
علاوه برآن مشاوره دادن بدون پروانه مواخذه مقرر قانونی و رسمی را برای شخص به دنبال دارد.
اطمینان کردن به اشخاص حیله‌گر در کار سفر سبب می شود پول شما از بین برود و موعد شما هم بدون داشتن نتیجه بگذرد و فرصت های آتیه شما نابود شود.

وکیل مهاجرت به کانادا می توان اطمینان کرد

 

Gen Immigration Lawyer – Nicolas Caraquel Law

Immigration Consultations. Get Assistance In Greater
Immigration Law
Our Firm Is Highly Experienced
In the Field Of Immigration Law

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " وکیل مهاجرت به کانادا چگونه اطمینان کنیم "