اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

وکیل ونکات قبل خرید خانه درکانادا

وکیل ونکات قبل خرید خانه درکانادا:

( وکیل ونکات قبل خرید خانه درکانادا )

موارد بسیاری می باشد که در زمان دادن پیشنهاد می بایست مد نظر قرار داد مثل: زمانی که برای خرید منزل اقدام می کنید، شما می بایست اول حداقل پنج درصد مبلغ ملک را بپردازید.

اسم این پرداخت پیش پرداخت می باشد. مالیات انتقال به مقدار یک درصد ارزش منزل به مبلغ فروش افزوده خواهد شد، این مالیات در زمان خرید نخستین منزل در کشور کانادا به شما تعلق می گیرد.

احتمال دارد مبلغ های دیگری نیز اضافه شود مثل مبلغ ارزیابی و مبلغ بیمه وام مسکن نیز وجود دارد.یکی از موردهای خیلی مهم، قرار دادن شرط بازرسی منزل به عنوان یکی از شرط های توصیه خرید می باشد.

عنوان های بازرس های منزل در کتاب زرد، تحت عنوان Inspection Service “Home قابل دسترسی می باشد.

منزل را از نظر موردهای مهم و اساسی مثل ترک فونداسیون، نشتی، عیوب لوله کشی، سیم کشی و غیره بررسی می کند تا از نبود این گونه مشکل ها اعتماد به وجود آید. شما به عنوان خریدار منزل، طرف قرار داد بازرس خواهید بود.

در صورت تامین آب منزل از منبع اختصاصی، شما نیاز خواهید داشت که آزمایش تست آب را با هزینه خودتان انجام دهید.

این آزمایش در زمان متصل به لوله کشی شهری لازم نخواهد بود. اگر چه منزل دارای مخزن سوخت باشد، فروشنده موظف به پرکردن قبل از تغییر مالکیت خواهد بود.

مگر اینکه شما توافق دیگری با فروشنده کرده باشید. برگزیدن یک وکیل واجد شرایط  جهت اعتماد از صحت و تکمیل بودن مدرک های قانونی الزامی می باشد.

شما می توانید قبل از انتخاب وکیل، قیمتها و خدمت های مختلف شرکتهای حقوقی متفاوت را قیاس نمایید. در هر سال شما موظف به پرداخت مالیات ها بر ملک ها خواهید بود. میزان مالیات بسته به ارزش و موقعیت مکانی منزل دارد.

نکته:

شما می بایست حین تماس با موسسه مالی خود، اعتماد پیدا کنید که وجه و درآمد کافی برای تامین پیش پرداخت و قسط های ماهانه وام مسکن مورد نظر را دارید.

وکیل کانادا

Canadian Lawyer

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " وکیل ونکات قبل خرید خانه درکانادا "