اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

ویزای کاری کانادا – work permit

ویزای کاری کانادا

Who can apply

This application is for you if you:

 • want to extend your work permit
 • need to make changes to the conditions on your work permit, such as:
  • the type of work you can do
  • the employer you can work for
  • where you can work

If you don’t have a work permit but want to work in Canada temporarily, find out what you need to do.

چه کسانی می‌توانند برای تمدید یا تغییر شرایط ویزای کاری کانادا درخواست دهد؟

 

اگر بخواهید تغییرات زیر را در ویزای خود انجام بدهید نیاز است تا درخواست خود را ثبت کنید، به عنوان مثال:

 • بخواهید ویزای کار خود را تمدید کنید یا
 • نیاز داشته باشید تا در شرایط ویزای کار خود تغییراتیرا اعمال کنید مثلا:
  • نوع کاری که می‌توانید انجام دهید
  • کارفرمایی که می‌توانید برای او کار کنید
  • جایی که می‌توانید کار کنید

اگر ویزای کار ندارد و می‌خواهید موقتاً در کانادا کار کنید، اطلاعات بیشتری درباره اینکه باید چکار کنید، می توانید از این لینک کسب نمایید.

 

 • Employer-specific work permits
 • You need to apply to extend or change the conditions of your work permit if:
 • your job is extended
 • there are changes to your current job, such as:
  • a change in your pay
  • new responsibilities
 • you’re offered a different job
 • you want to work for a new employer
 • You can’t start working at a different job or for a new employer until you get your work permit with the new conditions.

ویزاهای کار ویژه کارفرما

شما باید برای تمدید یا تغییر شرایط ویزای کار خود اقدام کنید اگر:

 • کار شما تمدید شده است
 • تغییراتی در شغل فعلی شما ایجاد شده است، مانند:
 • تغییر در حقوق
 • مسئولیت‌های جدید
 • کار متفاوتی به شما پیشنهاد شده
 • می‌خواهید برای کارفرمای جدید کار کنید

تا زمانی که اجازه کار خود را با شرایط جدید دریافت نکنید، نمی‌توانید در یک کار دیگر یا برای کارفرمای جدید کار کنید.

 

Open work permits

If you have an open work permit, you may be able to extend it as long as you’re still eligible to work in Canada with an open work permit.

ویزاهای کار آزاد

اگر ویزای کار آزاد داشته باشید می‌توانید آن را تا زمانی که هنوز مجاز به کار در کانادا با این مجوز هستید، تمدید کنید.

 

 ویزای کاری کانادا - work permit

 

 

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " ویزای کاری کانادا – work permit "