اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

سریعترین و ساده ترین راه برای گرفتن کارت اقامت دائم کانادا

گرفتن کارت اقامت دائم کشور کانادا:

در سال 2002 اداره مهاجرت شهروندی شروع کرد به صادر کردن کارت اقامت دائم (ساکن همیشگی ) برای همه مسافران و مهاجرانی که دائمی هستند و تازه وارد (دائم جدید ) کانادا شده اند.
همه اشخاصی که اقامت دائم قبلی نیز داشتند، دارای این قابلیت شدند، و اینکه توانستند برای داشتن این کارت اقدام کنند.
داشتن این کار احتمال دارد فقط برای سفرهای بین المللی اجباری و ضروری نباشد.
از سی و یکم دسامبر 2003 همه مقیمان دائمی، برای ورود کردن به خاک کانادا، چه از طریق هوایی، چه قطار، چه اتوبوس، موظف به ارائه این کارت شدند.
از نظر شکل و ظاهر این کارت شباهت به کارت بانکی نیز دارد.
و باعث می شود که در زمانی که بخواهید دوباره وارد کشور کانادا شوید بسیار آسان و راحت باشید.
برروی این کارت مشخصاتی مانند مشخصات امنیتی گوناگون به روز، همراه با یک چیپ که اطلاعات لازم و ضروری در آن است می باشد.
کارت اقامت دائم فقط در سرزمین کانادا صادر می شود و هر 5 سال یک بار باطل می شود و فاقد اعتبار می باشد.

تمدید کارت

متقاضی می تواند دوباره تقاضانامه خود را بدهد و ثابت کند که، متقاضی در 5 سالی که کارت داشته، از نظر فیزیکی، در کانادا 2 سال از آن را حضور داشته است، و یا به صورت دیگری شرایط لازم را داشته است، تمدید شود.

همچنین اشخاص امکان دارد شرایط لازم و ضروری را به شرط اینکه همسر کانادایی داشته باشند، و یا اینکه در کانادا، برای تجارت، کانادا، کار می کردند، احراز کنند.

کارت اقامت دائم کانادا

در شرایطی که بیرون از خاک کانادا، و بدون اینکه آدرس کانادایی داشته باشند، قابل تمدید نخواهد بود.
مهاجرین ایرانی به کانادا، باید مد نظر داشته باشند که برگه ای که مبنی بر ورود به کانادا است جزء مدرک های اصلی و مهم مهاجرت به کانادا محسوب می شود.

 

 

کارت اقامت دائم کانادا - سریعترین و ساده ترین راه گرفتن کارت اقامت دائم کانادا

How to receive and keep Canada Permanent Residence
A Canadian permanent resident is someone who has been granted permanent resident status by immigrating to Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " سریعترین و ساده ترین راه برای گرفتن کارت اقامت دائم کانادا "