اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

کارگران خارجی موقت درکبک

کارگران خارجی موقت درکبک:

از آغاز نوامبر 2019 کارگران خارجی موقت که در وضعیت کار کردن در کبک می باشند و می خواهند جهت گرفتن گواهی انتخاب کبک، درخواست بدهند می بایست واجد شرایط و وضعیت های زیر باشند:

  • در کاری مشغول باشند که در لیست شغل های مورد احتیاج و واجد شرایط PEQ باشند، در این لیست، شغل ها و کارهایی که در بازار کار کبک تقاضای زیادی دارند معرفی شده اند.
  • اگر در کاری مشغول باشند که میزان مهارت و متبحری آن در دسته بندی ملی شغل های 0 ، A و B است، آن کار می بایست یقینا در لیست شغل های مورد احتیاج و واجد شرایط PEQ باشد و شخص متقاضی طی 24 ماه پیش از دادن درخواست می بایست دسته کم 12 ماه در آن کار سابقه کار داشته باشد.
  • اگر در کاری مشغول می باشند که میزان مهارت و تبحر آن در دسته بندی ملی شغل های C و D می باشد و آن کار در لیست شغل های مورد احتیاج و واجد شرایط PEQ می باشد، می بایست در طی زمان 24 ماه پیش از دادن درخواست دسته کم 18 ماه در آن کار، تجربه و سابقه کار داشته باشند.
  • و اگر در شغل های نیازمند جواز و گواهی کار یا به قولی شغل های Regulated مشغول می باشند می بایست وضعیت های کاری و استخدامی و همچنین توصیه و پیشنهاد کار را مراعات نموده باشند.

معرفی استان کبک:

کبک بزرگترین و وسیع ترین ایالت کانادا از لحاظ مساحت می باشد. استان کبک منطقه ای با فرهنگ فرانسوی زبان در آمریکا می باشد. در هر سال موسسه های آموزشی انگلیسی زبان و فرانسوی زبان متفاوتی پذیرای سی هزار نفر از دانش جویان بین المللی می باشند.

افراد خواهان تحصیل در استان کبک کانادا می بایست برای دسترسی پیدا کردن به آموزش های عالی، وضعیت های مورد احتیاج پذیرش، که از سمت موسسه انتخابی اعلام شده را دارا باشند ( بدون احتیاج به گذراندن و پشت سر گذاشتن آزمون ) همین طور نیز تمکن مالی خود را برای تحصیل ثابت کرده باشند و جوازهای ورودی لازم که مورد احتیاج اداره مهاجرت کانادا می باشد را بدست آورند.

 

گزینه های تحصیل در استان کبک کشور کانادا:

  • برای تحصیل در کبک به عنوان دانشجوی بعد از گذراندن دوره دبیرستان در کبک گزینه های مختلفی وجود دارد.
  • مدرسه های زبان، دانشگاه های دولتی و خصوصی و دانشگاه ها، مهم ترین کانون های عرضه خدمت های آموزشی در کبک می باشند.
  • اشخاصی که خواهان تحصیل در کانادا می باشند حق انتخاب تحصیل به زبان انگلیسی یا فرانسوی را دارند.
  • برعکس تصور همگانی، اگر چه شخصی تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه یا دانشکده ای را انتخاب نماید، هیچ گونه اطلاعتی از زبان فرانسه مورد احتیاج نیست.

مهاجرت به کانادا

Immigration to Canada

لیست مطالب مهم سایت  

مطالب مرتبط با " کارگران خارجی موقت درکبک "