اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

تلفن: 8399-875 (416) ;8529-597 (905)
ایمیل: asani@yassavolilaw.com
وب سایت: Yassavolilaw.com
زبان: انگلیسی، فارسی
آدرس: طبقه دوم، واحد 3، 7707 خیابان یانگ، تورن هیل، انتاریو، کانادا
حوزه کاری: دفتراسناد رسمی، دعاوی دادگستری، مهاجرت به کانادا
Phone: (416) 875-8399; (905) 597-8529
Email: asani@yassavolilaw.com
Website: Yassavolilaw.com
Language: English, Farsi
Address: 2nd Floor, Unit 3, 7707 Yonge Street, Thornhill, Ontario, Canada
Practice Areas: Notary, Civil Litigation, Immigration
0%

درصد تکمیل پروفایل

امتیاز

0

سابقه کاری

مجرب

هزینه مشاوره

تماس بگیرید

ساعت کاری وکیل

تماس بگیرید

آرین یساولی Arian Yassavolli's Practice Area

حوزه کاری: دفتراسناد رسمی، دعاوی دادگستری، مهاجرت به کانادا

Practice Areas: Notary, Civil Litigation, Immigration

  • کلیه امور مهاجرت
  • حقوق و دعاوی مدنی
  • حقوق املاک و ساخت و ساز
  • حقوق خانوادگی

مقالات سایت