اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

تلفن 1: 0022-229 (416)
تلفن 2: 2122-229 (416)
تلفن 1 (ایران): 02122606605
تلفن 2 (ایران): 02122600010
ایمیل: info@zandimmigration.com
وب سایت: zandimmigration.com
زبان: انگلیسی، فارسی
آدرس: واحد 630، 110 خیابان شپرد شرقی، نورث یورک، تورنتو، انتاریو، کانادا
حوزه کاری: مهاجرت به کانادا
Phone 1: (416) 229-0022
Phone 2: (416) 229-2122
 Phone 1 (Iran): 02122606605
Phone 2 (Iran): 02122600010
Email: info@zandimmigration.com
Website: zandimmigration.com
Language: English, Farsi
Address: Suite 630, 110 Sheppard Ave E, North York, Toronto, Ontario, Canada
Practice Areas: Immigration
0%

درصد تکمیل پروفایل

امتیاز

0

سابقه کاری

مجرب

هزینه مشاوره

تماس بگیرید

ساعت کاری وکیل

تماس بگیرید

اسفندیار زند Esfandiar Zand's Practice Area

حوزه کاری: مهاجرت به کانادا

Practice Areas: Immigration

توضیحات بیشتر:

دکتر اســـفندیار زنـد، فـارغ التحـصــیل دانشکده حقوق قدیمی ترین و بزرگترین Osgoode Hall (York University) دانشکده حقوق کانادا، بنیانگذار و مالک موسسه حقوقی زند می باشد. دکتر زند در سال 1999 فارغ التحصیل و در سال 2001 به عضویت کانون و کلای کانادا دعوت شدند. وی در طی تحصیلات خود در دوره ویژه مهاجرت و امور پناهندگی کانادا شرکت کردند که این، یک دوره تکمیلی برای دانشجویان حقوق بوده که به مدت یکسال تنها به آموزش تئوری و عملی امور مهاجرت مشغول بودند.

مقالات سایت