اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

0%

درصد تکمیل پروفایل

امتیاز

0

سابقه کاری

مجرب

هزینه مشاوره

تماس بگیرید

ساعت کاری وکیل

تماس بگیرید

مجید یزدانی Majid (Mark) Yazdani's Practice Area

 

Home page (Majid (Mark) Yazdani)

Majid (Mark) Yazdani

Contact Information (Majid (Mark) Yazdani)

Majid (Mark) Yazdani

 

 

درباره ی مجید یزدانی

مجید یزدانی یک دستیار حقوقی (پارالگال) در شرکت KIA Accident Benefit Claims در استان انتاریوی کانادا است.

 

سایر اطلاعات

حوزه فعالیت:

  • مسائل مربوط به دادگاه دعاوی کوچک
  • مسائل مربوط به برنامه مزایای قانونی تصادفات (SABS)
  • مالک و مستاجر

 

تحصیلات

 

موسسات

انجمن حقوقی انتاریو (LSO)

 

جوایز

سال

 

سابقه کاری

سال

خویش فرما (شرکت دعاوی بیمه تصادفات KIA)

 

پرونده های مورد بررسی

نتیجه

 

مجوز

وضعیت: وکالت خصوصی
مرجع صادرکننده: انجمن حقوقی انتاریو (LSO)
نوع مجوز: دستیار حقوقی (P1)
شماره مجوز: P00488
نام تجاری: شرکت دعاوی بیمه تصادفات KIA (KIA Accident Benefit Claims)

 

حوزه کاری و دسته ها

وکیل دعاوی دادگستری کشورکانادا، وکیل دعاوی دادگستری استان انتاریو، وکیل دعاوی دادگستری شهر تورنتو، وکیل تصادفات رانندگی کشور کانادا، وکیل تصادفات رانندگی استان انتاریو، وکیل تصادفات رانندگی شهر تورنتو، وکیل در کانادا، وکیل کانادا، وکیل ایرانی در کانادا، وکیل ایرانی کانادا، وکیل ایرانی درانتاریو، وکیل ایرانی انتاریو، وکیل انتاریو، وکیل ایرانی در تورنتو ، وکیل ایرانی تورنتو، وکیل تورنتو

 

About Majid Yazdani

Majid Yazdani is a Paralegal at KIA Accident Benefit Claims in Ontario, Canada.

 

Other Information

Practice Areas:

  • Small Claims Court matters
  • Statutory Accident Benefits Schedule Matters (SABS)
  • Landlord and Tenant

 

Education

 

Associations

Law Society of Ontario (LSO)

 

Awards

Year

 

Work Experience

Year

Self-employed (KIA Accident Benefit Claims)

 

Cases

Results

 

License

Status: In private practice
Licence Issuer: Law Society of Ontario (LSO)
Class of License: Paralegal (P1)
License Number: P00488
Business Name: KIA Accident Benefit Claims

 

Practice Area and Classes

 

مقالات سایت