اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

تلفن: 5626-926 (438)
ایمیل: mramezanloo@multi-prets.ca
وب سایت: multi-prets.com/en/mortgage-broker-maryam-ramezanloo
زبان: انگلیسی، فارسی، فرانسوی
آدرس: واحد 212، 6185 بلوار تاشرو، بروسار، کبک، کانادا
حوزه کاری: وام مسکن
Phone: (438) 926-5626
Email: mramezanloo@multi-prets.ca
Website: multi-prets.com/en/mortgage-broker-maryam-ramezanloo
Language: English, Farsi, French
Address: Unit 212, 6185 Taschereau Boulevard, Brossard, Quebec, Canada
Practice Areas: Mortgage
0%

درصد تکمیل پروفایل

امتیاز

0

سابقه کاری

مجرب

هزینه مشاوره

تماس بگیرید

ساعت کاری وکیل

تماس بگیرید

مریم رمضانلو Maryam Ramezanloo's Practice Area

 

Home page (Maryam Ramezanloo)

Maryam Ramezanloo

Contact Information (Maryam Ramezanloo)

Maryam Ramezanloo

درباره ی مریم رمضانلو

مریم رمضانلو یک کارگزار وام مسکن در شرکتMulti-Prets Hypotheqes در کبک، کانادا است. او به دلیل قابل اعتماد، صادق و ثابت قدم بودن که سه اصل او در کارهایش است، دستاوردهای زیادی کسب کرده است. مریم هدفش را به ارائه خدمات استثنایی به شما و یافتن سودمندترین نرخ وام برای شرایط خاص شما، اختصاص می دهد. او به یکایک مشتریان توجه زیادی دارد و همیشه به دنبال یافتن راه حلی برای نگرانی های آنها و ارائه کمک های بیشتر به آن ها است و همیشه در دسترس شان خواهد بود. او به مشتریان کمک می کند تا قبل از تصمیم گیری، فرآیند و گزینه های موجود را درک کنند، که این امر منجر به یک معامله خوشایند و بدون استرس می شود. مریم همچنین به زبان های انگلیسی، فرانسوی و فارسی نیزمسلط است.

 

سایر اطلاعات

حوزه فعالیت:

 • انواع وام مسکن
 • خدمات مشتریان
 • مدیریت ریسک
 • فروش
 • بانکداری
 • امور مالی
 • نقل و انتقالات وجوه

 

تحصیلات

لیسانس علوم (BS)، ورود مستقیم مامایی دانشگاه کبک در شهر trois rivières 2005 – 2009
لیسانس علوم (BS)، ورود مستقیم مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی (IAUMC) 1995 – 2000

 

موسسات

انجمن متخصصان وام مسکن کانادا (MPC)

 

جوایز

سال

 

سابقه کاری

سال

کارگزار وام مسکن (شرکت Multi-Prets Hypotheques (وام مسکن)) 2020 – تا کنون
کارشناس تامین مالی مسکونی (نشنال بانک کانادا) 2018 – 2019
مشاور وام مسکن (شرکت CIBC) 2015 – 2018
مدیر حساب (شرکت CIBC) 2013 – 2015
نماینده خدمات مشتریان (رویال بانک کانادا – RBC) 2009 – 2013

 

پرونده های مورد بررسی

نتیجه

 

مجوز

مؤسسه اوراق بهادار کانادا – صندوق های سرمایه گذاری در کانادا (IFC)
تاریخ صدور: می 2013 – بدون تاریخ انقضا
مرجع صادرکننده: انجمن متخصصان وام مسکن کانادا (MPC)
شناسه نماینده/کارگزار وام مسکن: 196856
نام شرکت: شرکت Multi-Prêts Hypothèques
استان: کبک

 

حوزه کاری و دسته ها

مشاور وام کشور کانادا، مشاور وام استان کبک، مشاور وام شهر بروسار، مشاور وام در کانادا، مشاور وام کانادا، مشاور وام ایرانی در کانادا، مشاور وام ایرانی کانادا، مشاور وام ایرانی در کبک، مشاور وام ایرانی کبک، مشاور وام کبک، مشاور وام ایرانی دربروسار، مشاور وام ایرانی بروسار، مشاور وام بروسار.

 

About Maryam Ramezanloo

Maryam Ramezanloo is a Mortgage Broker at Multi-Prets Hypotheques (Mortgage) agency in Quebec, Canada. Her accomplishments are because she is reliable, honest, and consistent, which are her three basic principles. She is dedicated to delivering you exceptional service and finding you the most advantageous rates for your specific circumstances. She pays close attention to each client and is always available to find a solution to their concerns and provide further assistance. She helps customers understand the process and their options before they decide, which results in a pleasant and stress-free transaction. Maryam is also fluent in English, French, and Persian languages.

 

Other Information

Practice Areas:

 • Mortgages
 • Customer Service
 • Risk Management
 • Sales
 • Banking
 • Finance
 • Money Transfers

 

Education

Bachelor of Science (BS), Direct Entry Midwifery Universite de quebec a trois rivières 2005 – 2009
Bachelor of Science (BS), Direct Entry Midwifery Islamic Azad University of Medical Sciences (IAUMC) 1995 – 2000

 

Associations

Mortgage Professionals Canada Association (MPC)

 

Awards

Year

 

Work Experience

Year

Mortgage Broker (Multi-Prets Hypotheques (Mortgage)) 2020 – present
Residential financing specialist (National Bank of Canada) 2018 – 2019
Mortgage Adviser (CIBC) 2015 – 2018
Account Manager (CIBC) 2013 – 2015
Customer Service Representative (Royal Bank of Canada – RBC) 2009 – 2013

 

Cases

Results

 

License

Canadian Securities Institute – Investment Funds in Canada (IFC)
Issued: May 2013 – No Expiration Date
Licence Issuer: Mortgage Professionals Canada Association (MPC)
Mortgage Agent/Broker ID: 196856
Company Name: Multi-Prêts Hypothèques
Province: Quebec

 

Practice Area and Classes

 

مقالات سایت